Course curriculum

 • 1

  Using The Platform

  • Course Communications

  • How Feedback Works

 • 2

  Week #1

  • Bagua Intermediate #4 - Week #1

  • Review Lesson: 3 Plane Arm Swings

  • Xian Tian Bagua Zhang - Twist The Body, Leaning Forward Palm (擰身探馬掌)

  • Hou Tian Bagua Zhang 3.1 - Chuan Shou Zhang (穿手掌)

  • San Ti Posture - Fundamental Practice #1

 • 3

  Week #2

  • Bagua Intermediate #4 - Week #2

  • Xian Tian Bagua Zhang - Ning Shen Tan Ma Zhang (擰身探馬掌) - Details

  • Chuan Shou Zhang - Form Demonstration

  • Chuan Shou Zhang, demonstrated by Luo Dexiu

 • 4

  Week #3

  • Bagua Intermediate #4 - Week #3

  • Hou Tian Bagua Zhang 3.2 - Heng Ban Zhang (橫搬掌)

  • San Ti Posture - Basic Alignment #2

 • 5

  Week #4

  • Bagua Intermediate #4 - Week #4

  • Application Sample, Chuan Shou Zhang - Luo Dexiu

  • Movement Demonstration: Luo Dexiu performing Heng Ban Zhang

 • 6

  Week #5

  • Bagua Intermediate #4 - Week #5

  • Review Lesson: Balance Check In

  • Jie Shou Zhang

 • 7

  Week #6

  • Bagua Intermediate #4 - Week #6

 • 8

  Week #7

  • Bagua Intermediate #4 - Week #7

  • Lan Shou Zhang

 • 9

  Week #8

  • Bagua Intermediate #4 - Week #8

  • Arm Swings Recap

 • 10

  Week #9

  • Bagua Intermediate #4 - Week #9

  • Ting Shen Zhang

 • 11

  Week #10

  • Bagua Intermediate #4 - Week #10

  • Fan Shou Zhang

 • 12

  Week #11

  • Bagua Intermediate #4 - Week #11

  • Zou Xing Bu

 • 13

  Week #12

  • Bagua Intermediate #4 - Week #12

  • Zhuan Shen Zhang

 • 14

  Week #13

  • Week #13 - Final Exam